Podpisano Umowę Ramową na nowy okres programowania Drukuj
czwartek, 11 stycznia 2024 08:33

W dniu 09.01.2024 r. Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marka Śliwińskiego, zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027 na kwotę € 3 688 806,75 euro.

Więcej…
 
Ankieta dotycząca działalności Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD i wdrażania LSR w 2023 roku Drukuj

Serdecznie zapraszamy Państwa (mieszkańców gmin: Korczyna, Wiśniowa, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Strzyżów) do wypełnienia ankiety, która dotyczy realizacji LSR i działalności Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD w 2023 roku.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady w związku z oceną naboru 3/2023 Drukuj
czwartek, 28 grudnia 2023 08:31

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2023, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020, dnia 04.01.2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej „DK Sokół” przy ul. Mostowej 2 w Strzyżowie (II piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
Drukuj


 
Drukuj
czwartek, 16 listopada 2023 17:21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:


Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr III.1 Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w ramach przedsięwzięcia:

III.1.5  WSPARCIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 1 grudnia do 15 grudnia 2023 r. (do godziny 15:00). O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 62