Procedura zmian w lokalnych kryteriach wyboru zakończona Drukuj

Zgodnie z procedurą uchwalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru zawartą w załączniku nr 5 („Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany”) oraz załączniku nr 9 („Kryteria wyboru grantobiorców w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany”) do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w dniach 11 – 24 października 2017 roku Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, przeprowadziła konsultacje społeczne w zakresie wprowadzonych zmian w lokalnych kryteriach wyboru,  przyjętych  na posiedzeniu Zarządu LGD w dniu 29 września 2017 roku.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017 Drukuj
środa, 11 października 2017 11:52

W związku z zakończonymi naborami wniosków Nr 5/2017 i Nr 6/2017, przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 18.10.2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej z dnia 18.10.2017 r. - WYNIKI Drukuj
środa, 25 października 2017 12:06

Dnia 18.10.2017 roku o godzinie 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 5/2017 oraz w naborze 6/2017.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 18.10.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań).

Więcej…
 
Trwa proces zmiany lokalnych kryteriów wyboru Drukuj

11 września 2017 r. do Zarządu Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD wpłynął wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji, wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Konieczność zmiany w ww. dokumentach jest uzasadniona potrzebą uszczegółowienia opisu kryteriów wybory operacji i zasad przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach, celem zminimalizowania pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, a także chęcią uzyskania lepszych efektów realizacji LSR. Zarząd zaakceptował propozycję zmian w przedstawionych wniosku. Podejmując stosowną uchwałę przystąpiono do procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji:

Więcej…
 
Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego. Drukuj

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 43

Projekt SIR

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama