Spotkania informacyjne- szkoleniowe dla mieszkańców obszaru objętego LSR Drukuj

Zarząd Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie serdecznie zapraszają mieszkańców gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania unijnych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:


ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
(w ramach ogłoszonych naborów)
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH
PROGRAMY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH
WYDAWANIE PUBLIKACJI REGIONALNYCH
KAMPANIE SPOŁECZNE SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW

(w ramach planowanego projektu grantowego)

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej z dnia 17.08.2017 r. - WYNIKI Drukuj
środa, 23 sierpnia 2017 07:18

Dnia 17.08.2017 roku o godzinie 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące rozpatrzenia protestu od oceny i wyboru operacji złożonej w naborze 3/2017.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej w związku ze złożonym protestem w naborze 3/2017 Drukuj

W związku z wpłynięciem do Biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD protestu dotyczącego oceny i wyboru wniosku złożonego w naborze nr 3/2017, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 17.08.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
Drukuj
piątek, 11 sierpnia 2017 06:06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.3 Poprawa stanu i zachowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki w ramach przedsięwzięcia:


I.3.2  ROZWÓJ I PROMOCJA MUZEÓW I INNYCH OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH ICH FUNKCJĘ


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 28 sierpień do 15 wrzesień 2017 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Drukuj
czwartek, 10 sierpnia 2017 11:43

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.3 Poprawa stanu i zachowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki w ramach przedsięwzięcia:


I.3.1 ZACHOWANIE, ODNOWA, OZNAKOWANIE LUB ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH LOKALNE DZIEDZICTWO HISTORYCZNE KRAJOBRAZOWE I PRZYRODNICZE


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 28 sierpień do 15 wrzesień 2017 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 43

Projekt SIR

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama