Zachęcamy do wypełnienia ankiety Drukuj

http://lgdleader.pl/images/banners/ankiety_satysfakcji.jpgSerdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety oceniającej działania informacyjne prowadzone przez Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania. Ankieta dostępna TUTAJ

 
Procedura zmian w lokalnych kryteriach wyboru zakończona Drukuj

Zgodnie z procedurą uchwalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru zawartą w załączniku nr 5 („Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany”) oraz załączniku nr 9 („Kryteria wyboru grantobiorców w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany”) do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w dniach 11 – 24 października 2017 roku Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, przeprowadziła konsultacje społeczne w zakresie wprowadzonych zmian w lokalnych kryteriach wyboru,  przyjętych  na posiedzeniu Zarządu LGD w dniu 29 września 2017 roku.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017 Drukuj
środa, 11 października 2017 11:52

W związku z zakończonymi naborami wniosków Nr 5/2017 i Nr 6/2017, przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 18.10.2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej z dnia 18.10.2017 r. - WYNIKI Drukuj
środa, 25 października 2017 12:06

Dnia 18.10.2017 roku o godzinie 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 5/2017 oraz w naborze 6/2017.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 18.10.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań).

Więcej…
 
Trwa proces zmiany lokalnych kryteriów wyboru Drukuj

11 września 2017 r. do Zarządu Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD wpłynął wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji, wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Konieczność zmiany w ww. dokumentach jest uzasadniona potrzebą uszczegółowienia opisu kryteriów wybory operacji i zasad przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach, celem zminimalizowania pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, a także chęcią uzyskania lepszych efektów realizacji LSR. Zarząd zaakceptował propozycję zmian w przedstawionych wniosku. Podejmując stosowną uchwałę przystąpiono do procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji:

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 44

Projekty współpracy

Reklama
Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama