Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gminy Korczyna! Drukuj

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

UWAGA! DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ OD 30.09 DO 13.10.2020!!

Więcej…
 
Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 3/2020 - WYNIKI Drukuj
czwartek, 27 sierpnia 2020 07:57

Dnia 30.07.2020 roku o godzinie 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 3/2020. Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2020 07:01

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2020


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr II.1 : Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez  rozwój działalności gospodarczej, w ramach przedsięwzięcia:


II.1.1 WSPARCIE NA ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 10 września do 25 września 2020 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Zapisy do nowego przedszkola w Gminie Strzyżów!! Drukuj

Trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola!!

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 30 lipca 2020 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci spełniających kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie projektu, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w biurze projektu pod adresem Rynek 15 w Strzyżowie, w wersji elektronicznej na stronie www.przedszkole-strzyzow.pl w zakładce Dokumenty lub poniżej:
Więcej…
 
Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 3/2020 Drukuj
czwartek, 23 lipca 2020 08:41

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2020 przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata  2014-2020, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania  dnia 30.07.2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 50

Ankieta

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama