Wiśniowa Frysztak Korczyna Krościenko Wyżne Strzyżów Wojaszówka
Konkurs grantowy "Motyw Podkarpacia" Drukuj

Fundacja Karpacka – Polska ogłosiła konkurs na wzór regionalny pt. „Motyw z Podkarpacia”, którego celem jest zainteresowanie projektantów, grafików, twórców oraz rzemieślników do czerpania inspiracji z lokalnego dziedzictwa, zarówno historycznego, etnograficznego, jak i przyrodniczego obszarów górskich jak i podgórskich województwa podkarpackiego oraz promocja tak zebranego zespołu motywów. Adresatami konkursu są lokalni twórcy, rzemieślnicy, absolwenci i studenci m.in. grafiki, wzornictwa oraz wszyscy mogący zaprezentować swoje dzieła w postaci grafik cyfrowych lub rękodzieła.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od miejsca zamieszkania. Termin składania prac mija 24 lutego 2016 r. o godz. 23.59. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 zł netto, natomiast osoba wyróżniona 500,00 zł netto.

 
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Strzyżowie. Drukuj

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców" organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie adresowane jest do mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z  działania 1.4 Wsparcie MŚP.

Termin spotkania:

Strzyżów - 10 lutego 2016, godz. 10.00, miejsce: Urząd Miejski w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, sala narad

Więcej…
 
Przyjęto Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 Drukuj

W dniu 10 grudnia 2015 r., uchwałą nr 1/XII/2015/WZC Walne Zebranie Członków Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania jednogłośnie przyjęło „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2023”.

LSR jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który LGD składa wraz z wnioskiem o wybór LSR w konkursie prowadzonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Więcej…
 
Spotkanie konsultacyjne w Gminie Krościenko Wyżne Drukuj

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W GMINIE KROŚCIENKO WYŻNE

Zarząd Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania wrazz Wójtem Gminy Krościenko Wyżne zapraszają mieszkańców z terenu gminy Krościenko Wyżne, w tym: przedsiębiorców, rolników, osoby bezrobotne i wykluczone społecznie, a także reprezentantów lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnie działających instytucji i organizacji pozarządowych na wrześniowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 tworzonej dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.

Spotkanie odbędzie się 15 września 2015 roku (wtorek) o godz. 10.00. w Sali narad w Urzędzie Gminy (I piętro) pod adresem Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9.

Serdecznie zapraszamy! Państwa opinia jest ważna do tworzenia i dalszej realizacji LSR.
Spotkanie poświęcone jest w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń występujących w gminie wchodzącej w skład obszaru objętego LSR.

 
Spotkanie konsultacyjne w Gminie Korczyna Drukuj

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W GMINIE KORCZYNA

Zarząd Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania wrazz Wójtem Gminy Korczyna zapraszają mieszkańców z terenu gminy Korczyna, w tym: przedsiębiorców, rolników, osoby bezrobotne i wykluczone społecznie, a także reprezentantów lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnie działających instytucji i organizacji pozarządowych na wrześniowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 tworzonej dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.

Spotkanie odbędzie się 11 września 2015 roku (piątek) o godz. 10.00. w Sali Konferencyjnej (parter) w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie- Dwór Szeptyckich, pod adresem: Korczyna, ul. Spółdzielcza 20.


Serdecznie zapraszamy! Państwa opinia jest ważna do tworzenia i dalszej realizacji LSR.
Spotkanie poświęcone jest w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń występujących w gminie wchodzącej w skład obszaru objętego LSR.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 37
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama