Posiedzenie Rady Decyzyjnej z dnia 18.10.2017 r. - WYNIKI Drukuj
środa, 25 października 2017 12:06

Dnia 18.10.2017 roku o godzinie 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 5/2017 oraz w naborze 6/2017.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 18.10.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań).

Więcej…
 
Trwa proces zmiany lokalnych kryteriów wyboru Drukuj

11 września 2017 r. do Zarządu Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD wpłynął wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji, wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Konieczność zmiany w ww. dokumentach jest uzasadniona potrzebą uszczegółowienia opisu kryteriów wybory operacji i zasad przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach, celem zminimalizowania pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, a także chęcią uzyskania lepszych efektów realizacji LSR. Zarząd zaakceptował propozycję zmian w przedstawionych wniosku. Podejmując stosowną uchwałę przystąpiono do procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji:

Więcej…
 
Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego. Drukuj

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej…
 
Spotkania informacyjne- szkoleniowe dla mieszkańców obszaru objętego LSR Drukuj

Zarząd Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie serdecznie zapraszają mieszkańców gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania unijnych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:


ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
(w ramach ogłoszonych naborów)
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH
PROGRAMY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH
WYDAWANIE PUBLIKACJI REGIONALNYCH
KAMPANIE SPOŁECZNE SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW

(w ramach planowanego projektu grantowego)

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej z dnia 17.08.2017 r. - WYNIKI Drukuj
środa, 23 sierpnia 2017 07:18

Dnia 17.08.2017 roku o godzinie 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące rozpatrzenia protestu od oceny i wyboru operacji złożonej w naborze 3/2017.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 45

Ankieta LGD 2019

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama