Ewaluacja LSR - zapytanie ofertowe - wybór wykonawcy Drukuj

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania informuje, iż w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na realizację usługi pn. przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.20121 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem do LSR

Więcej…
 
Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 5/2021/G - WYNIKI Drukuj
wtorek, 01 marca 2022 14:47

Dnia 22.02.2022 roku o godzinie 10.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Mostowa 2 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 5/2021/G oraz rozpatrzenia protestu od oceny i wyboru operacji z naboru 3/2021. Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Więcej…
 
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ARiMR Drukuj
Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. O pomoc mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Kwota pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi:
Więcej…
 
Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 5/2021/G Drukuj
wtorek, 15 lutego 2022 08:51

W związku z zakończonym naborem wniosków 5/2021/G przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata  2014-2020 w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, dnia 22.02.2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej „DK Sokół” przy ul. Mostowej 2 w Strzyżowie (II piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego 2022 Drukuj

Materiały dotyczące bieżącej analizy LSR oraz działań LGD w minionym roku, do wykorzystania na warsztacie refleksyjnym dostępne są TUTAJ (plik )
Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety on-line dotyczącej działalności LGD w minionym roku - kliknij TUTAJ

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 59