Drukuj
czwartek, 16 listopada 2023 17:21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:


Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr III.1 Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w ramach przedsięwzięcia:

III.1.5  WSPARCIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 1 grudnia do 15 grudnia 2023 r. (do godziny 15:00). O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Bezpłatne szkolenie skierowane do MŚP Drukuj

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn: „1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej”. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Więcej…
 
Konsultacje Planu Komunikacji na lata 2024-2029 Drukuj
piątek, 19 maja 2023 11:14

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących opracowanego Planu komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD na lata 2023-2027 - projekt do pobrania TUTAJ

Więcej…
 
Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców Drukuj

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Więcej…
 
Kosultacja celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu LSR Drukuj
piątek, 05 maja 2023 12:51

W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD na lata 2023-2027 zdefiniowane zostały 3 cele strategii oraz przedsięwzięcia, które umożliwią ich realizację. Prezentowane tabele wskazują nazwy i zakres przedsięwzięć, dedykowane im środki, grupy docelowe (beneficjentów) oraz formę naboru. Uzupełnieniem jest matryca logiczna, która dodatkowo opisuje wskaźniki.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 61