Poddziałanie 19.1
Rozpoczynamy proces tworzenia nowej LSR Drukuj
poniedziałek, 25 lipca 2022 06:22

Dnia 6 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana pomoc wynosi 74 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.


  • Plan włączenia społeczności - zobacz
  • Harmonogram spotkań - zobacz
 
Ankieta analiza potrzeb mieszkańców i potencjału obszaru Drukuj
środa, 04 stycznia 2023 12:40

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety pn. "Analiza potrzeb mieszkańców i potencjału obszaru na potrzeby opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 przez Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania",

Więcej…
 
Nabór na fiszki projektowe Drukuj
wtorek, 10 stycznia 2023 09:57

Szanowni Państwo! W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.

Formularz fiszki projektowej ma posłużyć do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.

Więcej…
 
Diagnoza obszaru w związku z przygotowywanie nowej LSR Drukuj
środa, 01 marca 2023 11:13

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2023-2027. W ramach przygotowywania Strategii Stowarzyszenie prowadzi konsultacje społeczne jej kluczowych elementów. Jednym z nich jest przygotowana przez Biuro LGD i współpracujących z nim członków zespołu roboczego ds. przygotowania LSR 2023 – 2027 Diagnoza obszaru planowanego objęciem ww. LSR (dokument do pobrania TUTAJ ) W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 30.04.2023 r. (drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie: 17 2764 603, lub w biurze LGD)

Zespół Roboczy ds. przygotowania LSR 2023 – 2027
 
Analiza SWOT na potrzeby w związku z przygotowywanie nowej LSR Drukuj
poniedziałek, 20 marca 2023 10:19

W ramach kolejnego etapu prac nad Strategią opracowano analizę SWOT tj. analizę mocnych i słabych stron, jak również szanse i zagrożenie obszaru objętego LSR.  Poniżej przedstawiamy do konsultacji wyniki prac przeprowadzonych w tym etapie. W załączonym poniżej dokumencie przedstawiono szczegółową analizę SWOT wynikającą z opracowanej diagnozy.  Opracowany materiał stanowi podstawę do prowadzenia dalszych prac nad Strategią, związanych z wypracowaniem celów oraz przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR. W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 30.04.2023 r. (drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie: 17 2764 603, lub w biurze LGD)

Analiza SWOT obszaru objętego LSR na lata 2023-207 Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD do pobrania TUTAJ

 
Kosultacja celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu LSR Drukuj
piątek, 05 maja 2023 12:51

W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD na lata 2023-2027 zdefiniowane zostały 3 cele strategii oraz przedsięwzięcia, które umożliwią ich realizację. Prezentowane tabele wskazują nazwy i zakres przedsięwzięć, dedykowane im środki, grupy docelowe (beneficjentów) oraz formę naboru. Uzupełnieniem jest matryca logiczna, która dodatkowo opisuje wskaźniki.

Więcej…
 
Konsultacje Planu Komunikacji na lata 2024-2029 Drukuj
piątek, 19 maja 2023 11:14

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących opracowanego Planu komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD na lata 2023-2027 - projekt do pobrania TUTAJ

Więcej…