Poddziałanie 19.1
Rozpoczynamy proces tworzenia nowej LSR Drukuj

                                

Dnia 6 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana pomoc wynosi 74 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

  • Plan włączenia społeczności - zobacz
  • Harmonogram spotkań - zobacz
 
Ankieta analiza potrzeb mieszkańców i potencjału obszaru Drukuj

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety pn. "Analiza potrzeb mieszkańców i potencjału obszaru na potrzeby opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 przez Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania",

Więcej…
 
Nabór na fiszki projektowe Drukuj

Szanowni Państwo! W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.

Formularz fiszki projektowej ma posłużyć do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.

Więcej…