Rada Decyzyjna Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj

Rada LGD jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia i liczy 14 członków.

Do zadań Rady zgodnie z zapisami statutu Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD należy:
1. wybieranie operacji i projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,
2. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
3. podejmowanie uchwał.

Regulamin Rady dostępny TUTAJ (plik w formacie )


Imię i nazwisko Funkcja Gmina Sektor
Waldemar Góra
Przewodni-
czący
Strzyżów publiczny
Janusz Bury Z-ca Przewodni-
czącego
Wojaszówka społeczny
Beata Urbanek Sekretarz Korczyna gospodarczy
Mateusz Liput
Członek Krościenko Wyżne publiczny
Jan Omachel
Członek Krościenko Wyżne społeczny
Marcin Kut
Członek Wiśniowa publiczny
Maciej Mroczka
Członek Wiśniowa społeczny
Sławomir Stefański
Członek Wojaszówka publiczny
Jan Ziarnik Członek Frysztak publiczny
Anna Mokrzycka Członek Frysztak gospodarczy
Jan Zych Członek Korczyna publiczny
Andrzej Gonet Członek Korczyna gospodarczy
Włodzimierz Uchwat Członek Strzyżów gospodarczy
Gabriel Gąsior
Członek Strzyżów społeczny