Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców Drukuj

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.


Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2145-bezplatne-szkolenie-pn-1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wdrozenia-prac-b-r-innowacji-przez-msp

Dodatkowo będę wdzięczny za wszelką pomoc w promocji niniejszej informacji (zamieszczenie na stronie, w mediach społecznościowych) wśród zainteresowanych przedsiębiorców lub Instytucji zaprzyjaźnionych, które mogą być adresatami niniejszego działania.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:
- cele oraz możliwości wsparcia;
- warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów);
- szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji;
- informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników;
- informacje nt. kosztów w projektach.

Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie. Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda szkolenia:

9.30 - 10.00
Rejestracja uczestników
10:00-10:15
Rozpoczęcie spotkania i przywitanie gości
10:15-12:00
Omówienie Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

  • kto może składać wnioski o dofinasowanie
  • na co można otrzymać dofinasowanie
  • kwota dofinasowania
  • terminy i niezbędne dokumentyw

Omówienie kryteriów wyboru projektó

12.00-12:20
Przerwa kawowa
12:20- 14.00
Przedstawienie informacji dotyczących wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP
Omówienie najczęściej pojawiających się pytań. Dyskusja – pytania i odpowiedzi
Zakończenie spotkania