Spotkanie z przedstawicielami LGD i Urzędu Marszałkowskiego Drukuj

W dniach 9 - 10 września br. w Pstrągowej odbyło się pierwsze po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19  spotkanie z przedstawicielami 26 lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowany był przez  Panią Ewę Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Panią  Annę Huk – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Stroną merytoryczną szkolenia zajęli się pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego tut. Urzędu.

Pierwszy dzień spotkania otworzyła Pani Anna Huk – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. W trakcie swojego wystąpienia Pani Marszałek zwróciła uwagę na kluczową rolę lokalnych grup działania w aktywizacji społeczności lokalnych na przestrzeni ostatnich 12 lat. Pani Marszałek wspomniała, także o tym ,że LGD na stałe wpisały się w krajobraz polskiej wsi. Kolejne punkty programu spotkania omawiane były przez przedstawicieli Departamentu PROW. Dotyczyły one bieżącej działalności LGD związanej z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w tym aktualny stan wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, kwestie związane z rozliczeniem i wypłatą środków na funkcjonowanie LGD, wyniki przeprowadzanych kontroli oraz zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pani Ewa Draus – wicemarszałek województwa podkarpackiego otworzyła drugi dzień spotkania, w trakcie którego omówiona została nowa perspektywa finansowa.  Pani Marszałek podkreśliła jak ważnym dokumentem jest lokalna strategia rozwoju,  zwróciła uwagę na to, aby nowe LSR wpisywały się w dokumenty strategiczne o szerszym zasięgu.  Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Pana Andrzeja Burnata - przedstawiciela Departamentu Zarządzania Regionalnym  Programem Operacyjnym, który zaprezentował możliwe obszary działania LGD w ramach "Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027”. Podczas spotkania przedstawiciele LGD dokonali także prezentacji przykładów dobrych praktyk realizacji projektów finansowanych poza PROW 2014-2020.

https://prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/229-kolejne-spotkanie-z-przedstawicielami-lgd-juz-za-nami