Ocena wniosków złożonych w naborach 1/2021 i 2/2021 - WYNIKI Drukuj
wtorek, 31 sierpnia 2021 14:16

Dnia 23.07.2021 roku o godzinie 12.00 w w sali obrad DK Sokół, ul. Mostowa 2 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 1/2021 i 2/2021. Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 23.07.2021 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy, przebieg i wyniki głosowań).

Nabór 1/2021

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)


Nabór 2/2021

Lista oceny wstępnej (zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)

 

Kontakt

Reklama

Projekty współpracy PROW

Reklama
Reklama
Reklama