Aplikacja mobilna ENO TRIP Drukuj

Serdecznie zachęcamy do pobrania i korzystania z aplikacji mobilnej powstałej w ramach projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Aplikacja jest dedykowana dla telefonów z systemem operacyjnym: iOS oraz android.

Aplikacja do pobrania na stronie: https://qrco.de/bbCmFl
oraz za pomocą poniższych kodów QR:

               iOS                                android
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współpracy finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.