Posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze 12/2019 - WYNIKI Drukuj
poniedziałek, 01 lipca 2019 10:52

Dnia 19.06.2019 roku o godzinie 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 12/2019 oraz rozpatrzenia protestu od oceny i wyboru operacji złożonej w naborze 11/2019. 

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19.06.2019 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań).


NABÓR 12/2019 (rozwijanie działalności gospodarczej)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)

 

Kontakt

Reklama

Ankieta dodatkowe środki 2021

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama