Walne Zebranie Członków LGD Drukuj
poniedziałek, 11 lutego 2019 13:50

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej GS ,,SCh” w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3 (budynek Biura LGD).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad oraz przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku Obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Informacja Zarządu i Rady Decyzyjnej o stanie realizacji zadań przyjętych do wykonania
  w 2018 roku, szczególnie w zakresie poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)” w ramach PROW na lata 2014-2020.
 5. Informacja Zarządu o stanie realizacji zadań poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.
 6. Omówienie zadań ustalonych do zrealizowania w 2019 roku z uwzględnieniem spraw związanych z realizacją poddziałania 19.2, poddziałania 19.3 i poddziałania 19.4, objętych PROW na lata 2014-2020.
 7. Zapoznanie z treścią Uchwał podjętych przez Zarząd w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok i przedstawienie stanowiska w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 9. Informacja w sprawie proponowanych zmian w składzie Zarządu i Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia.

10.  Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

-        przyjęcia Regulaminu obrad WZC,

-        przyjęcia sprawozdań dotyczących stanu realizacji LSR,

-        udzielenia absolutorium dla Zarządu,

-        wyborów uzupełniających do Rady Decyzyjnej,

-        wyborów uzupełniających do Zarządu,

-        ustalenia zadań do realizacji w 2019 roku.

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniem § 11 Statutu i złożoną Deklaracją Członkowską obowiązkiem każdego Członka jest opłacanie składki członkowskiej, która wynosi 10 zł rocznie dla osób fizycznych i osób prawnych z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego prosimy Członków, którzy nie zapłacili składki za wcześniejsze lata i rok bieżący o jej uiszczenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD,
w przypadku nie spełnienia warunku liczebności (co najmniej 50% członków) Walne Zebranie Członków obędzie się w drugim terminie, tego samego dnia po upływie pół godziny.

 

Za Zarząd LGD

 

Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama