Archiwum dokumentów i procedur Drukuj

Archiwum procedur i dokumentów Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD

  1. LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 21.10.2016 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 23.03.2018 r.) LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 29.06.2018 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 14.02.2020 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 14.07.2020 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 18.12.2020 r.) LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 17.05.2021 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 08.10.2021 r.) LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 03.01.2022 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 12.12.2022 r.), LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 12.10.2023 r.)
  2. Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 21.10.2016 r.) Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 14.12.2017 r.) Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 09.01.2019 r.), Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 31.07.2020 r.), Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 17.05.2021 r.), Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 21.10.2021 r.), Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 12.12.2022 r.)
  3. Regulamin organu decyzyjnego (obowiązujący od 21.10.2016 r.), Regulamin organu decyzyjnego (obowiązujący od 23.03.2018 r.)
  4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 07.07.2016 r.), Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 14.12.2017 r.), Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 21.10.2021 r.)
  5. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 07.07.2016 r.),Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 23.03.2018 r.), Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 12.07.2018 r.) Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 23.07.2019 r.), Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 25.03.2020 r.), Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 14.07.2020 r.), Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 17.05.2021 r.), Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 08.10.2021 r.), Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 12.12.2022 r.), Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 09.01.2023 r.), Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 12.10.2023 r.)