Walne Zebranie Członków LGD Drukuj
środa, 16 maja 2018 07:32

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej GS ,,SCh” w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3 (budynek Biura LGD).


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Obrad oraz przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku Obrad Walnego Zebrania Członków.
  4. Informacja w sprawie proponowanych zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie obrad.


Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD, w przypadku nie spełnienia warunku liczebności (co najmniej 50% członków) Walne Zebranie Członków obędzie się w drugim terminie, tego samego dnia po upływie pół godziny.

Za Zarząd LGD

Jerzy Moskwa

 

Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama