Drukuj

W związku z wpłynięciem do Biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD protestu dotyczącego oceny i wyboru wniosku złożonego w naborze nr 3/2017, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 17.08.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie protestu, od oceny i wyboru wniosku, złożonego w naborze 3/2017, tj. wniosku nr 11/II/3/2017, złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.