Gmina Krościenko Wyżne Drukuj

 

Gmina Krościenko Wyżne

Powierzchnia: 16,33 km2;
Ludność: 5,4 tys. mieszkańców
Dane teleadresowe:
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013) 431-51-90 Fax: (013) 431-68-60
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.kroscienkowyzne.pl

galeria zdjęć:W jej skład wchodzą dwa sołectwa: Krościenko Wyżne i Pustyny. Jako samodzielna jednostka została utworzona w 1995 roku. Zajmuje powierzchnię 16,33 km i liczy 5360 mieszkańców.

Gmina Krościenko Wyżne położona jest w Kotlinie Krośnieńskiej będącej środkową częścią regionu Doły Jasielsko - Sanockie, które z kolei stanowią część mezo - regionu Pogórza. Sam Region Pogórza umiejscowiony jest w obrębie makroregionu Karpat Zachodnich. Pod względem administracyjnym gmina Krościenko Wyżne położona jest w powiecie krośnieńskim, w Województwie Podkarpackim. Gmina przylega do wschodnich granic m. Krosna. Od północy i wschodu graniczy z gminą Korczyna, a od południa z gminą Miejsce Piastowe. Przez środek gminy przepływa rzeka Wisłok. Przez wschodnie obrzeże gminy przebiega ważna droga krajowa Nr 9 Rzeszów - Barwinek. Przez gminę z zachodu na wschód prowadzą dwie drogi powiatowe łączące Krosno z powiatem brzozowskim. W południowej części Krościenka Wyżnego na krótkim odcinku przebiega linia kolejowa PKP.

Krościenko Wyżne


Widok na kościółPierwsze wzmianki historyczne o wsi Krościenko pochodzą z polów XIV w. Około roku 1350 król Kazimierz Wielki na zajętych terenach Księstwa Włodzimiersko-Halickiego lokował na prawie magdeburskim wieś królewską Krosken. Natomiast informacje o istnieniu Pustyn, terenu określanego dawniej jako „pustka" - obszar niezamieszkały, pochodzą z XVIII w. W XIX w. używa się już nazwy Pustyny.
Pomnik obchodów grunwaldzkich z 1910 r.Gmina Krościenko Wyżne ma charakter wiejski, jednak dokonywana modernizacja i stale dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego zbliżają ją, zarówno wyglądem, jak i funkcją, do gmin podmiejskich. Obszar gminy posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna zabezpieczają w całości zapotrzebowanie miejscowej ludności. Sieć drogowa utworzona przez drogę krajową nr 9 oraz drogi powiatowe i gminne, wyposażone w nowe bądź zmodernizowane jezdnie, chodniki, mosty i przepusty oraz oświetlenie, sprzyjają dogodnym połączeniom wewnątrz gminy oraz z jej sąsiadami. Edukacja realizowana jest przez dwie szkoły: podstawową i gimnazjum, do których uczęszcza ponad 600 uczniów. Budynek, stanowiący szkolną bazę, to obiekt w części nowy, w części zaś wyremontowany. Obie szkoły są dobrze wyposażone, między innymi w pracownie komputerowe, przedmiotowe, sale gimnastyczne, boisko sportowe. W bliskiej odległości od nich urządzono dwa place zabaw dla dzieci. Aktualnie trwa budowa przedszkola samorządowego, zaś póki co, najmłodsi mieszkańcy znajdują opiekę w Niepublicznym Przedszkolu im. Sw. Józefa prowadzonym przez Siostry Służebniczki NMP.

Biblioteki oraz działające na terenie gminy stowarzyszenia wiele wnoszą do ożywienia i rozwoju kultury. Corocznie powiększane księgozbiory biblioteczne zachęcają do czytelnictwa, szczególnie młodzież szkolną, dla której organizowane są różne imprez i konkursy. Na terenie gminy działają organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina", Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne, a ich działalność cieszy się uznaniem lokalnego społeczeństwa.
Izba MuzealnaW gminie działają dwa kluby sportowe "Wisłok" Krościenko Wyżne i "Orzeł" Pustyny, które oprócz piłki nożnej, prowadzą sekcje: biegową, tenisa stołowego i siatkówki. Kluby są też organizatorami masowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Od 1 września 2008 r. funkcjonuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, mający swoją siedzibę w nowym budynku przy ui. Sportowej.

Ochrona zdrowia realizowana jest przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Z usług ZOZ o specjalizacjach: pediatra, położniczo-ginekologiczna, stomatologiczna korzysta 3300 mieszkańców.

Pomoc społeczna dla najuboższych świadczona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który, oprócz ustawowo przypisanych zadań, realizuje dodatkowe własne inicjatywy.

Największe inwestycje gminne

* budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i telefonicznej
* budowa obiektu sali gimnastycznej i gimnazjum
* wzniesienie dwóch mostów na rzece Wisłok oraz przepustu na potoku „Flusy"
* budowa obiektu socjalnego przy stadionie (obecnie siedziba GOSiR)
* budowa przedszkola samorządowego (w budowie)
* chodniki i oświetlenia uliczne
* przeprowadzenie modernizacji i remontów szkoły podstawowej, ośrodka zdrowia a także domów ludowych i remiz strażackich
* kompleksowa modernizacja najważniejszego ciągu ulic: Mostowa, Sportowa, Księża, Centralna i Wspólna


Gmina Krościenko Wyżne to trzykrotna laureatka rankingu "Złotej Setki Samorządów" i dwukrotna "Srebrnej Setki Samorządów"
To gmina która w latach 2005 i 2006 należała do najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w Polsce - ranking "Rzeczpospolitej” a w 2005 zajęła I miejsce i uzyskała tytuł "NAJLEPSZEJ GMINY WIEJSKIEJ" w RP.

Krościenko Wyżne - to gmina przyjazna i bezpieczna, kultywująca zasady ekologii, oferująca atrakcyjne warunki inwestycyjne, mieszkaniowe i rekreacyjne.

 

Galeria Zdjęć - Gmina Krościenko Wyżne