Obszar LGD Drukuj

Lokalna Strategia Rozwoju realizowana jest przez Czarnorzecko- Strzyżowską Lokalną Grupę Działania na terenie sześciu gmin, zajmujących łączny obszar 506,20 km2

Poszczególne gminy różnią się pod względem zajmowanej powierzchni. Największą gminą jest gmina Strzyżów (140,23 km2), następnie gmina Frysztak, Wiśniowa, Wojaszówka, Korczyna oraz Krościenko Wyżne.

Pod względem administracyjnym 5 gmin analizowanego obszaru są gminami wiejskimi, natomiast szósta  gmina Strzyżów jest gminą miejsko-wiejską. Gminy będące członkami LGD wchodzą w skład powiatu strzyżowskiego (Strzyżów, Frysztak Wiśniowa)  i krośnieńskiego (Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne).  ...............................

Cały obszar objęty projektem jest spójny terytorialnie, z uwagi na fakt, ze gminy łączy Czarnorzecko- Strzyżowski Park Krajobrazowy.

Podstawowe informacje o gminach:


Lp.GminaJednostka administracyjnaLiczba mieszkańców (stan na 31.12.2021)Powierzchnia           w km2typ gminypowiat1.Strzyżów

miejsko- wiejskistrzyżowski19 977140,232.Wiśniowa

wiejskastrzyżowski7 72583,403.Frysztakwiejskastrzyżowski10 17090,514.Wojaszówkawiejskakrośnieński9 24883,405.Korczynawiejskakrośnieński11 14892,446.Krościenko Wyżnewiejskakrośnieński5 40816,33RAZEM63 676506,20