Orkiestra dęta w Odrzykoniu Drukuj

Orkiestra Dęta w Odrzykoniu rozpoczęła swoją działalność w 1904 roku, początkowo jako 6-cio osobowa kapela ludowa. Z inicjatywy ks. proboszcza miejscowej parafii Ernesta Świątka i pierwszego dyrygenta orkiestry Piotra Haręzgi oraz dzięki ofiarności miejscowej społeczności dokonano zakupu 13-tu instrumentów w austriackiej firmie "Osmanek" za kwotę 470 koron.

Pierwsza nazwa orkiestry, liczącej 13 muzykantów, brzmiała "Towarzystwo Muzyczne im. św. Cecylii. Do pierwszej wojny światowej Towarzystwo liczyło 22 osoby. W 1910 roku orkiestra wzięła udział w uroczystości 500-lecia bitwy pod Grunwaldem odbywającej się w Krakowie.
W roku 1934 dokonano zmiany nazwy na Towarzystwo Muzyczne "Harmonia" w Odrzykoniu. Podczas II wojny światowej zginęło 6-ciu członków orkiestry. Ze składek miejscowej ludności i pomocy OSP dokonano zakupu 40 nowych instrumentów dętych, które służą po dzień dzisiejszy.
Od dnia 13 czerwca 1968 roku orkiestra weszła w skład miejscowej OSP, liczy 45 członków, a większość stanu osobowego stanowi młodzież. Od 1968 roku systematycznie co dwa lata prowadzony jest nabór i szkolenie młodzieży na członków orkiestry.
Orkiestra Dęta w Odrzykoniu czynnie uczestniczy w uroczystościach kościelnych i państwowych na terenie własnej miejscowości, gminy, powiatu i województwa. Corocznie bierze udział w przeglądach orkiestr dętych i kapel ludowych, zajmując czołowe lokaty. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
Członkowie orkiestry w każdą niedzielę zbierają się na próbie trwającej 2 godziny, celem podnoszenia swoich kwalifikacji muzycznych. Czynności te wykonują społecznie bez żadnego wynagrodzenia. W chwili obecnej szkoli się 12 kandydatów na członków orkiestry, a szkolenie prowadzi dyrygent p. Edward Cymerman.
Orkiestra Dęta posiada następujące odznaki i nagrody:

  1. Polski Związek Chórów i Orkiestr uchwałą z dnia 26 luty 1982 r. prot. 117 za działalność społeczną, organiacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym nadał - "Odnakę Honorową stopnia 4 złotą z Laurem".
  2. "Dyplom Honorowy" Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury - Warszawa 1982 r.
  3. Złoty medal; za 85 lat krzewienia kultury od Zarządu Związku OSP - Krosno (2 lipca 1989 r.).
  4. "Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa krośnieńskiego" - od Prez. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośnie - 4 maj 1989 r.