Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gminy Korczyna! Drukuj

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

UWAGA! DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ OD 30.09 DO 13.10.2020!!


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Szczegóły na poniższym plakacie oraz na stronie https://wsparciemofkrosno.stawil.pl