Projekt współpracy ATLAS


Galeria projektu Drukuj

GALERIA PROJEKTU:

Więcej…
 
Efekty projektu współpracy Drukuj

Projekt w liczbach na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Szlak turystyczny na terenie 13 gmin ze 147 miejscami atrakcyjnymi, w tym 89 miejsc na obszarze C-S LGD.

  • Postawienie 36 tablic na konstrukcji drewnianej z opisem miejsc atrakcyjnych.
  • Wykonanie 39 panoram sferycznych (wirtualnych spacerów) miejsc atrakcyjnych.
  • Postawienie 6 altan rekreacyjno-informacyjnych, po 1 w każdej gminie LGD.
  • Wykonanie 12 tablic montowanych na altanach, zawierających opis projektu, punkty szlaku, mapę szlaku i zdjęcia miejsc atrakcyjnych.
  • Utworzenie strony internetowej wyznaczonego szlaku turystycznego z opisem wszystkich miejsc atrakcyjnych, zawierającej panoramy sferyczne i zdjęcia.
  • Wydanie atlasu turystycznego z mapą szlaku, mapami gmin, opisami miejsc i zdjęciami w nakładzie dla C-S LGD 6 538 szt., całość nakładu to ok. 11 tys. szt.

 

Więcej…
 
Współpraca trzech LGD na rzecz wspólnego szlaku turystycznego Drukuj

 

ATLAS – to skrót powstały od pierwszych liter nazwy projektu współpracy „Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem”. Projekt ten został zrealizowany w ramach Działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2013 roku przez trzy sąsiadujące Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, Stowarzyszenie LGD „Liwocz” oraz Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska LGD. Projekt obejmuje swoim zasięgiem 13 gmin, tj.: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Jodłowa, Brzyska, Pilzno, Brzostek, Skołyszyn, Nowy Żmigród, Krempna.

Więcej…
 


Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama