Bezpłatne szkolenie skierowane do MŚP Drukuj

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn: „1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej”. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2146-bezplatne-szkolenie-pn-1-1-badania-i-rozwoj-typ-projektu-wsparcie-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej

Szkolenie skierowane jest do MŚP z województwa podkarpackiego, w zakresie realizacji „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

- prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R

- prace przedwdrożeniowe,

- dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu.

 

Dodatkowo będę wdzięczny za wszelką pomoc w promocji niniejszej informacji (zamieszczenie na stronie, w mediach społecznościowych) wśród zainteresowanych przedsiębiorców lub Instytucji zaprzyjaźnionych, które mogą być adresatami niniejszego działania.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:
- cele oraz możliwości wsparcia;
- warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów);
- szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji;
- informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników;
- informacje nt. kosztów w projektach.

 

Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie.

 

Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia:

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15    Rozpoczęcie spotkania i przywitanie gości

10:15-12:00    Omówienie Działania  01.01 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

•    kto może składać wnioski o dofinasowanie

•    na co można otrzymać dofinasowanie

•    kwota dofinasowania

•    terminy i niezbędne dokumenty Omówienie kryteriów wyboru projektów

12.00-12:20    Przerwa kawowa

12:20- 14.00    Przedstawienie informacji dotyczących wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 01.01 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Omówienie najczęściej pojawiających się pytań.

Dyskusja – pytania i odpowiedzi

Zakończenie spotkania