Ważna informacja dla Wnioskodawców naboru 4/2020 Drukuj
środa, 30 września 2020 07:20

Informujemy, że od 10 września 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wobec powyższego Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w naborze 4/2020 będą oceniani zgodnie z zasadami określonymi w ww. Rozporządzeniu z dnia 02.09.2020 r.  Do pobrania:

  1. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie dotyczące poddziałania 19.2 (tekst jednolity)
  2. Rozporządzenie z dnia 02.09.2020 r.

  3. Karta oceny wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (po zmianach związanych z ww. Rozporządzeniem z 02.09.2020 r.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020