Zapisy do nowego przedszkola w Gminie Strzyżów!! Drukuj

Trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola!!

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 30 lipca 2020 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci spełniających kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie projektu, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w biurze projektu pod adresem Rynek 15 w Strzyżowie, w wersji elektronicznej na stronie www.przedszkole-strzyzow.pl w zakładce Dokumenty lub poniżej: