Projekt współpracy Enoturystyka Drukuj

W ramach projektu planowane jest podjęcie działań w zakresie promocji walorów i zasobów lokalnych obszaru, a tym samym dziedzictwa kulturowego, a także wzmacniania współpracy, w tym współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu pozwoli na międzynarodową promocję obszaru LSR partnerskich LGD oraz wpłynie na wzbogacenie istniejącej oferty turystycznej.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

– wydanie publikacji – przewodnika – albumu promującego obszar partnerskich LGD, zawierającej opis najważniejszych zasobów, w nawiązaniu do enoturystyki – w tym historii winiarstwa, szlaków winnych, turystycznych, prezentację lokalnych produktów, a także innych atrakcji turystycznych.

– przygotowanie aplikacji mobilnej – mobilnego „przewodnika” po obszarze partnerskich LGD, celem promocji obszaru, jako możliwości innowacyjnego i atrakcyjnego zaprezentowania walorów (w tym także winnic, gospodarstw enoturystycznych) obszaru z wykorzystaniem lokalizacji GPS.

-organizację wizyty studyjnej – wizyta w formie targów, połączona z konferencją oraz prezentacją winiarstwa, enoturystyki oraz produktów lokalnych.

Enoturystyka to  turystyka winiarska, forma turystyki, polegająca na odwiedzaniu regionów związanych z uprawą winorośli oraz miejsc produkcji wina, a także uczestniczenie w imprezach i festynach związanych z tym trunkiem. Jest to nowy, prężnie rozwijający się w województwie podkarpackim rodzaj turystyki a podkarpackie wino, zyskało w ostatnich latach wysoką rangę, cenioną i rozpoznawalną przez smakoszy wina.

 

Województwo podkarpackie posiada bogatą, wielokulturową przeszłość. Tędy właśnie wiodły najważniejsze w Europie szlaki komunikacyjne i handlowe z południa na północ. W czasach cesarstwa rzymskiego był to słynny szlak bursztynowy, w czasach późniejszych – szlak winny – zwany także szlakiem węgrzyna. To właśnie na Podkarpaciu rozpoczęło się odradzanie współczesnego winiarstwa polskiego i to tu najdynamiczniej się rozwija. Podkarpacie jest liderem wśród tworzących się regionów winiarskich w Polsce. W ciągu zaledwie 10-ciu lat powstało na Podkarpaciu blisko 150 winnic i wciąż przybywa nowych.

 

Jednak winiarstwo na Podkarpaciu to nie wymysł ostatnich lat, jego historia sięga XI i XII wieku. Prekursorami byli benedyktyni i cystersi, którzy w przyklasztornych ogrodach uprawiali winorośl i wytwarzali wino, głównie na potrzeby liturgiczne. Winne krzewy rosły m.in. w okolicach Jasła, wokół zamku Golesz i Kołaczyc w dolinie Wisłoki, prowadzone przez benedyktynów z podkrakowskiego Tyńca. W XIV wieku pojawiły się winnice w okolicach Krosna. Zmierzch winiarstwa w tym regionie, zapoczątkował głównie masowy napływ win węgierskich. Na dużą skalę rozwinął się handel winem węgierskim, większe składy węgierskich win znajdowały się w m.in. Krośnie, Jaśle, Bieczu, Dukli i Jaśliskach. To do nich z Węgier przywożono młode wino w beczkach, które należało umiejętnie pielęgnować i leżakować przez co najmniej rok w piwnicach. Dojrzewające w podkarpackich składach i piwnicach węgierskie wina były powszechnie uważane za lepsze, niż te kupowane na Węgrzech. Przez kolejne stulecia winiarstwo w Polsce, a co za tym idzie także na terenach dzisiejszego Podkarpacia, przeżywało swoje wzloty i upadki spowodowane różnymi czynnikami historycznymi i gospodarczymi. Obecnie jednym z elementów mających służyć popularyzacji winiarstwa są szlaki winne i enoturystyka.

 

Teren  Czarnorzecko –Strzyżowskiej LGD  to obszar wielu  atrakcji turystycznych, walorów historycznych, przyrodniczych i  kulturowych  ale i również prężnie działających i ciągle rozwijających się producentów  lokalnych w tym winiarzy. Winnica Sztukówka, Winnica Widokowa, Winnica Dwór Kombornia, Winnica Zamkowa to uznane obiekty na naszym obszarze, których nie trzeba przedstawiać. Od wielu lat ich właściciele dzielą się z nami swoją „winną” pasją. Jak pokazuje rzeczywistość to właśnie  walory obszaru połączone z agro lub enoturystyką stają się od kilku lat magnesem przyciągającym turystów szukających niebanalnej i innowacyjnej  oferty spędzenia wolnego czasu. Projekt „Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego” to szansa prezentacji i promocji naszych zasobów  i produktów lokalnych na arenie międzynarodowej. Ukazane w publikacji czy aplikacji gospodarstwa winiarskie, agroturystyki, lokalni rzemieślnicy i wytwórcy bez wątpienia wpłyną na rozwój turystyki naszego regionu w tym również enoturystyki.