Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego 2020 Drukuj
poniedziałek, 10 lutego 2020 07:59

Materiały dotyczące bieżącej analizy LSR oraz działań LGD w minionym roku, do wykorzystania na warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się dnia 14.02.2020 r. dostępne są TUTAJ


Warsztat refleksyjny odbędzie się w godzinach 7:00 do 12:00 i ma na celu bieżąca analizę procesu wdrażania LSR, jego efektów oraz zachodzących zmian. Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do udziału w spotkaniu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali w której organizowany jest warsztat prosimy o potwierdzenie swojego przybycia
i wcześniejszy kontakt z biurem.