Dziecięcy Zespół ludowy "Wesołe smyki" Drukuj

Dziecięcy Zespół Ludowy "Wesołe Smyki" działa pod patronatem GOKiR w Wojaszówce. Powstał w październiku 2003 roku przy Oddziale Przedszkolnym w Wojaszówce.

Na początku Zespół składał się z dzieci 5-6 letnich i liczył 18 dzieci przedszkolnych i dziewczynki w wieku szkolnym grającej na skrzypcach. Zespół ćwiczył także z cymbalistką ludową Panią K.

Mielczarek - Piękoś. W repertuarze zespołu znajdują się tańce i piosenki z regionu podkarpackiego. Zespół uświetnia wiele uroczystości szkolnych, przedszkolnych i gminnych min. Dzień Babci, Dzień Mamy, pasowanie na ucznia oraz festyny dziecięce i konkursy piosenki dziecięcej. Obecnie zespół składa się z dwóch grup śpiewaczo - tanecznych: młodszej liczącej 18 dzieci przedszkolnych i starszej liczącej 20 dzieci, które oprócz tańców i przyśpiewek z regionu podkarpackiego w repertuarze mają tańce i przyśpiewki z innych regionów Polski. Grupa starsza bierze udział w wielu uroczystościach związanych z tradycją ludową i kościelną.


Zespół prowadzi pani Helena Piękoś.