Grupa Śpiewacza „Barwy Jesieni” Drukuj

Działa od stycznia 2007 roku. W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, religijne, biesiadne i patriotyczne. Pracuje pod kierownictwem muzycznym Ryszarda Konsura. W ubiegłym roku wystąpiła 14 razy m.in. na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, sobótkach w Godowej, dożynkach w Gliniku Zaborowskim i Grodzisku oraz imprez organizowanych w Strzyżowie. Grupa liczy 9 osób. Jej próby odbywają się raz w tygodniu.